انتصاب سرپرست جدید امور قراردادهای شهرداری یزد

انتصاب سرپرست جدید امور قراردادهای شهرداری یزد


انتصاب سرپرست جدید امور قراردادهای شهرداری یزد

محمد حسین شفیعیه طی حکمی از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به سمت سرپرست امور قراردادهای شهرداری یزد منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ـ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با صدور ابلاغی، محمد حسین شفیعیه را به سمت سرپرست امور قراردادها منصوب نمود.

شفیعیه با سابقه 11 ساله اشتغال در شهرداری یزد دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می باشد و پیش از این، در حدود دو سال، مسئول دفتر شهردار یزد بوده است.

قبل از معرفی سرپرست جدید امور قراردادهای شهرداری یزد، محمد رضا خلیلی پور از سال 1394 تاکنون، عهده دار این مسئولیت بوده است.

مراسم تکریم و معارفه مسئول امور قرارداد های شهرداری یزد امروز بیستم اردیبهشت ماه با حضور معاونان مالی و اقتصادی و برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیران حوزه شهردار، ارتباطات و امور بین الملل و برنامه و بودجه شهرداری و مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه حوزه شهردار در محل معاونت برنامه ریزی برگزار شد.