اصلاح هندسی بلوار شهید دهقان

اصلاح هندسی بلوار شهید دهقان

اصلاح هندسی بلوار شهید دهقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری  منطقه4،با عنایت به معضل ترافیک و تصادفات پیش اومده ناشی از نا مناسب بودن  بریدگی های  بلوار شهید دهقان اصلاح هندسی تقاطع های این بلوار در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

بلوار شهیددهقان بدلیل حجم بالای تردد خودروها ،داراي تقاطع هاي خطرناك بوده و نیاز به اصلاح هندسي داشت. که به منظور افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک   در چندین نقطه این  بلوارکار آغاز شد وبا توجه به طرحهای ابلاغی  و با هزینه ای بالغ بر چهارصد میلیون ریال یکی از دور بر گردونها مسدود و دور بر گردون دوم اصلاح هندسی گردید.