پایان عملیات ساماندهی خیابان هجرت

پایان عملیات ساماندهی خیابان هجرت

پایان عملیات ساماندهی خیابان هجرت

   به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد عملیات ساماندهی خیابان هجرت با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال به اتمام و بهره برداری رسید.
در راستای خدمت رسانی به شهروندان و تسهیل رفت و آمد ساکنین خیابان هجرت و ساکنین محله های مسکونی کمیته امداد و مسکن مهر این طرح در مدت زمان دو ماه به طول 1500 متر و عرض 14 متر شامل زیرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت به بهره برداری رسید.
همچنین به جهت کاهش بار ترافیکی میدان مدرسی دسترسی خیابان هجرت به خیابان مجیدیه و شهرک ولیعصر (عج) نیز به طول 300 متر و عرض 12 متر زیرسازی و آسفالت و مورد بهره برداری قرار گرفت.