پایان عملیات احداث باند دوم خیابان بوستان آزادشهر

پایان عملیات احداث باند دوم خیابان بوستان آزادشهر

به گزارش روابط عمومی منطقه 4 عملیات احداث فاز اول باند دوم بوستان آزادشهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال به اتمام رسید.

 به گزارش واحد عمران منطقه این طرح به طول 600 متر و عرض باند 12 متر در مدت 2 ماه با هزینه ای بالغ بر 2میلیارد ریال به اتمام رسید که با آزادسازی 300 متر باقیمانده در مسیر و اجرای فاز دوم دسترسی شهروندان از میدان جهاد به بلوارهای گلستان شرقی و غربی و شهید جوکار تسهیل شده و از بار ترافیکی بلوار شهید دهقان و بلوار آزادگان به مقدار زیادی کاسته خواهد شد.