پایان ساماندهی پارک سلمان آزاد شهر

پایان ساماندهی پارک سلمان آزاد شهر

پایان ساماندهی پارک سلمان آزاد شهر

به گزارش روابط عمومی منطقه4،پروژه ساماندهی پارک سلمان آزاد شهر با هزینه ای بالغ بر 2میلیارد ریال به اتمام رسید. .

در این خصوص مهندس مشایخی مدیر منطقه گفت:با توجه به تراکم بالاو نوع بافت جمعیتی ناحیه آزادشهر که عمدتاً جوان و میانسال می باشد و لزوم توجه به سلامت روح وروان شهروندان و در راستای ایجاد مکان های تفریحی و محل هایی برای گذران اوقات فراغت ساماندهی  پارک سلمان آزاد شهر در دستور کار شهرداری منطقه4قرار گرفت و با اعتباری بالغ بر2میلیارد ریال  به انجام رسید.این ساماندهی شامل ایجادمسیر پیاده روی ،محل بازی کودکان و مجموعه ورزش های پارکی برای بزرگسالان و همچنین کف سازی و نصب سنگ جداول وتعویض خاک باغچه های پارک بوده است. 

وی در ادامه افزود: ساماندهی پارکها به عنوان فضاهای تفریحی ،گردشگری و همچنین به دلیل نقشی که این اماکن در ایجاد تعامل هرچه بیشتر میان شهروندان و جامعه دارد بسیار حائز اهمیت است، از این رو افزایش زیبایی و بهسازی فضاهای شهری از جمله پارکها و میادین، به عنوان اهداف و اقدامات این شهرداری ،در راستای سیاست های زیباسازی و مبلمان شهری می باشد.