ولادت باسعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت مولی الموحدین علی ابن موسی الرضا(ع) برشیعیان راهش مبارک

ولادت باسعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت مولی الموحدین علی ابن موسی الرضا(ع) برشیعیان راهش مبارک

خاک پای زایر شاه خراسان میشوم - یارضا میگویم و آیینه بندان میشوم - هر کجا باشم گدای کوی این آقا منم - همچو موسی سایل دستان سلطان میشوم