نشست وهم اندیشی مدیر منطقه 4با معتمدین محلات

نشست وهم اندیشی مدیر منطقه 4با معتمدین محلات


نشست وهم اندیشی مدیر منطقه 4با معتمدین محلات

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ،در راستای رویکرد شهرداری یزد مبنی بر توزیع خدمات به صورت عادلانه وهدفمند در محلات سطح منطقه اولین نشست وهم اندیشی مدیر منطقه4 با معتمدین محلات برگزار گردید. علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 ضمن تاکید بر لزوم استفاده بهینه و مطلوب از بودجه در جهت خدمت رسانی به مردم گفت: با توجه به محدودیت ها در بودجه شهرداری و همچنین استفاده بهینه از منابع مالی شهرداری در سطح مناطق مقرر گردید با هم اندیشی شهروندان و معتدین نسبت به شناسایی اولویت ها و نیازهای مناطق و محلات اقدام و پس از جمع بندی در بودجه های سالیانه لحاظ گردد.