میلاد زینب کبری (س) الگوی حیا و عفت و فداکاری مبارک باد.

میلاد زینب کبری (س) الگوی حیا و عفت و فداکاری مبارک باد.

خوش آمدی آری خوش آمدی، ای بانوی شجاعت و ای زینت پدر! ای آبروی روی علی، و ای عشق فاطمه! دیدگان خویش را که گشودی، زهره و ناهید در اندرون آبی حیدر و زهرای پاک درخشید. خوش آمدی، ای امید حیدر و آرزوی مادر! ای زبان یکتا گوی خدای بی همتا! ای سرو پاک باز! عالم فدای تو که غرق عنایتی. ای «عالمه غیرمعلّمه»، استادِ بی استاد.

کیست زینب کیست زینب آن که گردون همسرش پیدا نکرد

                                                                                                         بهتر از این نام، دیگر داورش پیدا نکرد

مادر گیتی، ز شرم و عصمت و مهر و وفا

                                                                                                        هم چو زینب بعد زهرا مادرش پیدا نکرد

صبر و تقوا قبله گاهی جز حریم او نیافت

                                                                                                       شرم و عفّت سجده گاهی جز درش پیدا نکرد