مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد با شهروندان در شهرداری منطقه 4 در راستای نهضت پاسخگویی

مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد با شهروندان در شهرداری منطقه 4 در راستای نهضت پاسخگویی

دیدار مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار یزد با شهروندان در شهرداری منطقه 4 در راستای نهضت پاسخگویی

به گزارش روابط عمومی منطقه4،دیدار مردمی شهردار یزد در راستای تداوم ملاقات های مردمی با شهروندان صورت می گیرد، که در آن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار یزد  می پردازند.

تداوم نهضت پاسخگویی ،جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع در راستای میثاق شهرداری یزد از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی با شهروندان است.

این ملاقات ها که با حضور دکتر جمالی نژاد شهردار یزد،معاونین ،شهردار منطقه برگزار می شد ،مشکلات و مسائل شهروندان حاضر در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت رفع آنها از سوی شهردار یزد داده شد.