فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

. خدایا سعادت درك این ماه رو به ما بده تا انشالله بتوانیم از بركات این ماه ذخیره خیری برای آخرت خود كسب كنیم. التماس دعا