عملیات پیاده رو سازی بلوار اصلی آزادشهر و بلوار جانباز

عملیات پیاده رو سازی بلوار اصلی آزادشهر و بلوار جانباز

آقای مهندس سلمانی سرپرست ناحیه یک منطقه سه شهرداری طی این خبر بیان نمود جهت بهبود محیط شهری و  توجه به شادابی و ایمنی شهروندان، عملیات پیاده رو سازی معابر اصلی وفرعی، در اولویت کارهای عمرانی این ناحیه قرار گرفته  و بر همین اساس مرمت وساماندهی پیاده رو بلوار اصلی آزادشهر و بلوار جانباز   آغاز گردیده است.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این دو پروژه  دو میلیارد ریال بوده که  انتظار می رود مساحتی در حدود پنج هزار متر مربع از پیاده رو های این معابر را پوشش دهد.

شایان ذکر است به دلیل عرض کم بلوار اصلی آزادشهر وترافیک سنگین در این معبر، با اولویت حفظ  فضای سبز، نسبت به اجرای  پارکینگ های حاشیه ای  براساس مکان یابی انجام شده اقدام خواهد شد.

در حال حاضر پیشرفت کار حدود سی و پنج در صد بوده وانتظار می رود پیمانکاران پروژه نسبت به تحویل کار تا پایان آذر ماه اقدام نمایند.