عملیات ساماندهی بلوار آزادگان حد فاصل میدان صنعت تا سه راه آزادشهربه اتمام رسید

عملیات ساماندهی بلوار آزادگان حد فاصل میدان صنعت تا سه راه آزادشهربه اتمام رسید

عملیات ساماندهی بلوار آزادگان حد فاصل میدان صنعت تا سه راه آزادشهربه اتمام رسید

 مهندس سلمانی سرپرست شهرداری ناحیه یک منطقه سه با اعلام این خبر گفت:

عملیات جمع آوری آسفالت فرسوده ،تعریض، زیرسازی،نصب سنگ جدول وآسفالت   بلوار آزادگان حد فاصل میدان صنعت تا سه راه آزادشهر با  هزینه ای بالغ بر دومیلیارد   ریال  قبل از شروع  سال تحصیلی جدید به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در آینده نزدیک  عملیات رو کش آسفالت  باند قدیم وپیاده رو سازی  این مسیر نیز آغاز خواهد شد.