عملیات ساماندهی ادامه خیابان 20متری اسکان

عملیات ساماندهی ادامه خیابان 20متری اسکان

عملیات ساماندهی ادامه خیابان 20 متری اسکان آغاز شد

عملیات ساماندهی ادامه خیابان 20 متری اسکان آغاز شد

آقای مهندس سلمانی سرپرست شهرداری ناحیه یک منطقه سه اعلام نمود با توجه به تراکم جمعیتی بالا در منطقه اسکان و درخواستهای مکرر شهروندان محدوده جهت ساماندهی ادامه این خیابان،عملیات زیرسازی وآسفالت باقیمانده خیابان اسکان به طول 500متر در دستور کاری شهرداری ناحیه قرار گرفت.

در حال حاضر خاکبرداری ونصب سنگ جدول این مسیر انجام و ظرف دو هفته آینده کار آسفالت خیابان به عرض 14 متر انجام و به بهره برداری خواهد رسید.

لازم بذکر است  زیرسازی وآسفالت این خیابان  با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و  چهارصد میلیون ریال به انجام خواهد رسید.

تصاویر :