عملیات ساخت پارک درون محله ای شهرک امام رضا(ع)

عملیات ساخت پارک درون محله ای شهرک امام رضا(ع)

عملیات ساخت پارک درون محله ای شهرک امام رضا(ع) خیرآباد آغاز شد.

آقای مهندس سلمانی سرپرست شهرداری ناحیه یک منطقه سه طی این خبر بیان نمود با توجه به لزوم ایجاد فضای سبز درون محلات جهت  بهبود شرایط زیست محیطی محله و ارتقاء سلامت و ایجاد محیط های شاداب برای تفریح و گذران اوقات فراغت،  این شهرداری عملیات ساخت پارک درون محله ای شهرک امام رضا(ع)خیرآباد را در دستور کار قرار داد.

طرح ساخت پارک شهرک امام رضا (ع) که از سوی  معاونت محترم معماری وشهرسازی شهرداری یزد تهیه و ابلاغ گردیده شامل  فضای سبز،فضای بازی کودکان وفضاهای نشیمن  واستراحت می باشد. اعتبار طرح مبلغ یک میلیارد  ریال بوده وانتظار می رود تا پایان آذر ماه  سال جاری اجرای آن تکمیل و آماده بهره برداری گردد.

در حال حاضر عملیات اجرائی طرح توسط  پیمانکار منتخب شهرداری  آغاز گردیده است..