عملیات زیرسازی وآسفالت بلوار شهیدان باروتکوب زاده به اتمام رسید

عملیات زیرسازی وآسفالت بلوار شهیدان باروتکوب زاده به اتمام رسید

عملیات زیرسازی وآسفالت بلوار شهیدان باروتکوب زاده به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، عملیات فاز سوم و تکمیلی زیرسازی وآسفالت بلوار شهیدان باروتکوب زاده به طول یک کیلومتر و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال به اتمام رسید.

مهندس مشایخی مدیر منطقه 4 گفت:بلور شهیدان باروتکوب زاده واقع در بلوار شهید دهقان منشادی و مابین خیابان اصلی اسکان و  فرودگاه یزد به طول سه کیلومتر و عرض 30متر قرار گرفته که طی دو سال گذشته ساماندهی این مسیر در دستور کار شهرداری منطقه4 قرارگرفته و طی سه فاز کل مسیر زیرسازی و آسفالت شده ومورد بهره برداری شهروندان قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد:عملیات انجام شده در این مسیر شامل خاکبرداری و نخاله برداری ،زیرسازی،نصب 12کیلومتر سنگ جدول و اجرای پنجاه وپنج هزار مترمربع آسفالت بوده واعتبار کل فازهای پروژه به مبلغ سیزده میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه4 و بخشی نیز از محل ستاد بازآفرینی فضاهای شهری اداره کل راه وشهرسازی استان یزد تامین شده است.

ضمناً عملیات درختکاری این بلوار نیز با حضور جمعی از مردم ومسئولین شهرداری منطقه 4و مدیر عامل سازمان سیما و منظر و فضای سبزشهری  آغاز گردید وکه با این رویداد امید است در آینده ای نزدیک بخشی از کمبود فضای سبز منطقه اسکان در این بلوار جبران وتامین گردد.