عملیات روکش آسفالت مقدار چهل و پنج هزار متر مربع از کوچه های سطح ناحیه آزادشهر

عملیات روکش آسفالت مقدار چهل و پنج هزار متر مربع از کوچه های سطح ناحیه آزادشهر

عملیات روکش آسفالت مقدار چهل و پنج هزار متر مربع از کوچه های سطح ناحیه آزادشهر

طی سه هفته اخیر عملیات روکش آسفالت  مقدار چهل و پنج هزار متر مربع از کوچه های سطح ناحیه آزادشهر انجام شد

آقای مهندس سلمانی سرپرست ناحیه یک منطقه سه شهرداری اعلام نمود با توجه به فرسوده بودن آسفالت معابر و ایجاد مشکلات عدیده در تردد شهروندان، این ناحیه عملیات روکش آسفالت معابر را دراولویت کاری خود قرار داده و طی سه هفته گذشته مقدار تقریبی چهل و پنج هزار متر مربع ازآسفالتهای فرسوده  معابر در نقاط مختلف ناحیه با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال مرمت وروکش گردید.

از جمله معابر روکش شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-کوچه مخابرات آزادشهر

-کوچه شهید حیدری پور جنب مسجد بتول

-خیابان یاس آزادشهر  و کوچه های 6-8و10 فردوسی

-خیابان بهار و کوچه های نرجس ششم و شهید بورقی و شهید ارشاد

-خیابان گلستان ششم آزادشهر

-کوچه های 12 و14 امیرکبیر

-کوچه های 1-14-15و27 آزادگان

-کوچه های 5و7 بهار-کوچه شهید لطفی کهدوئی

-کوجه های معراج31 وشهید محمد کاظم جوکار واقعدر خیابان کارتن سازی

 

لازم بذکر است با توجه به فرسودگی آسفالت این ناحیه،  معابر دارای آسفالت فرسوده شناسائی شده و به ترتیب اولویت در برنامه مرمت آسفالت قرار می گیرد.

تصاویر: