عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان معراج(کارتن سازی) با بلوار آزادگان آغاز شد

عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان معراج(کارتن سازی) با بلوار آزادگان آغاز شد

 

 مهندس سلمانی سرپرست شهرداری ناحیه1-منطقه3 با اعلام این خبر گفت:

با توجه به طرح تهیه شده از سوی معاونت محترم حمل ونقل وترافیک شهرداری یزد  در خصوص ساماندهی  دسترسی خیابان معراج به بلوار آزادگان،عملیات اصلاح هندسی این محل آغاز گردید.

در این طرح  ورودی وخروجی خیابان معراج  ساماندهی خواهد شد.

هزینه اجرای این طرح سیصد میلیون ریال می باشد.