شروع عملیات عمرانی پارک عیش آباد

شروع عملیات عمرانی پارک عیش آباد

شروع عملیات عمرانی پارک عیش آباد

به گزارش روابط عمومی منطقه 4،عملیات عمرانی پارک درون محله ای عیش آباد آغاز گردید.

در راستای خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد محیط های شاداب برای سپری کردن اوقات فراغت و سهولت دسترسی خانواده ها به مکانهای تفریحی، ایجاد فضاهای سبز و پارک های درون محله ای دردستورکارشهرداری قرار دارد.که در همین راستا و با توجه به وجود زمین افتاده ای به مساحت حدود 2000 مترمربع در محله عیش آباد ،شهرداری با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال نسبت به ایجاد پارک درون محله ای اقدام نموده است. در حال حاضر ادامه عملیات در حال اجراء بوده و ظرف مدت سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.