ساماندهی وتعویض سنگ جداول خیابان خلیل حسن بیگی

ساماندهی وتعویض سنگ جداول خیابان خلیل حسن بیگی

ساماندهی وتعویض سنگ جداول خیابان خلیل حسن بیگی

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه4،با عنایت به نزدیکی به ایام پایانی سال، ساماندهی و تعویض سنگ جداول خیابان خلیل حسن بیگی انجام گرفت.

مهندس مشایخی مدیر منطقه 4 در این خصوص گفت:در راستای زیبا سازی شهر وساماندهی  جلوه بصری معابر ،بهسازی و تعویض سنگ جداول، در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفت.

با توجه به فرسودگی و وضعیت نا مناسب سنگ جداول خیابان خلیل حسن بیگی ،تعویض سنگ جداول این خیابان با اعتباری بالغ بر 400میلیون ریال وبه طول600متر انجام گردید که هم اکنون رنگ آمیزی آن در دست اقدام می باشد.