زیر سازی و آسفالت معابر 20متری بلوار آزادگان با اعتباری بالغ بر دومیلیارد ریال انجام گردید

زیر سازی و آسفالت معابر 20متری بلوار آزادگان با اعتباری بالغ بر دومیلیارد ریال انجام گردید

زیر سازی و آسفالت معابر 20متری بلوار آزادگان با اعتباری بالغ بر دومیلیارد ریال انجام گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،زیر سازی و آسفالت تمامی  معابر 20متری حد فاصل خیابان63آزدگان تا 67آزادگان انجام گرفت.

مهندس مشایخی مدیر منطقه 4در این باره اظهار کرد: با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و همچنین رفاه شهروندان، آسفالت معابر20متری ما بین خیابانهای 63تا67 بلوار آزادگان انجام گردید.این پروژه عمرانی شامل خاک ریزی ،زیر سازی ، نصب سنگ جدول  و آسفالت بوده که با هزینه ای بالغ بر دومیلیارد وپانصد میلیون ریال و در طول مدت3ماه انجام گردید.