دیدار مدیر منطقه 4با نمازگزاران مسجد دوازده امام آزاد شهر

دیدار مدیر منطقه 4با نمازگزاران مسجد دوازده امام آزاد شهر

دیدار مدیر منطقه 4با نمازگزاران مسجد دوازده امام آزاد شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،در ادامه دیدار های مردمی و در راستای نهضت پاسخگویی ،مدیر منطقه 4 به همراه آقای ابوترابی عضوشورای اسلامی شهرونماینده شورا در منطقه4 و همچنین معاونین خود در محل مسجد دوازده امام آزادشهر حضور یافته و ضمن ارائه گزارش از عملکرد و خدمات  شهرداری در این منطقه به پرسش ها و درخواست های مردم نیز پاسخ دادند.

مهندس مشایخی مهمترین هدف دیدارهای مردمی را ارتباط بی واسطه با شهروندان و رفع مشکلات آنان عنوان کرد ،و آن را جزئی از حقوق شهروندی بیان کرد. وی در ادامه افزود : در موضوعات مدیریت شهری مردم خیلی پای کار نیستند و اگر بتوانیم در موضوعات مدیریت شهری اعتماد سازی کرده و شهروندان را پای کار بیاوریم و مشارکت دهیم می توان گفت موفق عمل کردیم.همچنین در ادامه به ارائه گزارش عملکرد عمرانی و خدمات انجام شده ، دراین منطقه از آزاد شهر پرداختند.در پایان نیز ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان و دستور رفع مشکلاتشان به اتفاق نماینده اهالی محل از سطح محله مسجد دوازده امام نیز بازدید کردند.