دیدار رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1با شهردار منطقه4

دیدار رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1با شهردار منطقه4

دیدار رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1با شهردار منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه4،آقای صابری با حضور در دفتر کار شهردار منطقه، انتصاب مهندس مشایخی را بعنوان مدیر منطقه 4 تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت و سر افرازی  نمودند.

این دیدار  که با هدف گسترش تعاملات برون سازمانی انجام گردید ، مهندس مشایخی ضمن تشکر از حضور رئیس آموزش پرورش در محل منطقه به نقش سازنده آموزش و پرورش پرداختند و همچنین خاطر نشان کردند   به لحاظ جایگاه ویژه ای که آموزش و پرورش در نظام تعلیم و تربیت دارد ، می تواند نقش مهمی رادر آموزش فرهنگ شهروندی و مشارکت عمومی شهروندان در مدیریت شهری ایفا نماید، در ادامه  طرفین به بیان دیدگا ه ها و راه های افزایش تعامل پرداختند و مقرر شد در همین راستا دیدار ها و همکاری ها ادامه داشته باشد.