دیدار با مردم محله بزرگ عیش آباد در مسجد جامع عیش آباد

دیدار با مردم محله بزرگ عیش آباد در مسجد جامع عیش آباد

دیدار با مردم محله بزرگ عیش آباد در مسجد جامع عیش آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،در ادامه دیدار های مردمی  در راستای طرح مشارکت با محله ،عمران و آبادانی منطقه این هفته مهندس مشایخی مدیر منطقه 4باتفاق آقای ابوترابی نماینده شورای اسلامی شهر در منطقه و معاونین خود مهمان مردم محله عیش آباد بود.

در ابتدای این دیدار امام جماعت مسجد جامع و عضو شورای محله عیش آباد ضمن خیر مقدم و قدردانی در خصوص اقدامات انجام گرفته در محله عیش آباد به بیان مطالبتات ساکنین این محله پرداختند.

مهندس مشایخی در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه  گفت:هدف از حضور در  همه محلات سطح منطقه ،نیاز سنجی و احصاء مطالبات اصلی ساکنین و برطرف ساختن مشکلات شهری شهروندان می باشد،وی افزود:با توجه به محدودیت ها در بودجه  می توان  با برنامه ریزی و تعیین اولویت ها   ضمن کسب رضایت شهروندان  حداکثر استفاده را از اعتبار موجود را نمود.

در ادامه مهندس مشایخی و آقای ابوترابی به صورت چهره به چهره به  پاسخگویه سوالات و مشکلات ساکنین بودند.