در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان ،شهرداری منطقه4 شنبه ها تا ساعت18دایر می باشد

در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان ،شهرداری منطقه4 شنبه ها تا ساعت18دایر می باشد

در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان ،شهرداری منطقه4 شنبه ها تا ساعت18دایر می باشد

     به گزارش روابط عمومی منطقه4،در راستای خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به شهروندان و با عنایت به نزدیکی به ایام پایانی سال به دستور مدیر محترم منطقه 4،مقرر شد تا کلیه پرسنل واحد های فنی ،در آمد ، اجرائیات ،عمران  و خدمات شهری این منطقه در روزهای شنبه هر هفته  تا ساعت 18در محل کار خود حضور و پاسخگوی مراجعین و شهروندان گرامی باشند .