حضور مدیر منطقه 4 شهرداری در مانور زلزله در دبستان قاسم ابن الحسن(ع) امامشهر

حضور مدیر منطقه 4 شهرداری در مانور زلزله در دبستان قاسم ابن الحسن(ع) امامشهر


حضور مدیر منطقه 4 شهرداری در مانور زلزله در دبستان قاسم ابن الحسن(ع) امامشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4،همزمان با هشتم آذر روز ملی مانور سراسری زلزله در مدارس کشور، دانش آموزان دبستان حضرت قاسم ابن الحسن (ع) امامشهر نیز با حضور مدیر منطقه 4 ،پناه گیری و اقدامات صحیح در زمان زلزله را تمرین کردند. علیرضا مشایخی مدیر منطقه چهارشهرداری یزد در این خصوص و در جمع دانش آموزان گفت: یادگیری آموزش‌ها و انتقال آن به خانواده‌ها در زمان وقوع حوادث برای کاهش خسارات جانی و مالی از طریق دانش‌آموزان به راحتی امکان‌‌پذیر است. محور قرار گرفتن مدارس و نسل جوان و نوجوان جامعه می‌تواند زمینه‌ساز آموزش همگانی برای کاهش اثرات بلایا در جامعه باشد. وی بیان کرد: هدف از اجرای مانور زلزله افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش‌آموزان با زلزله و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش‌آموزان نسبت به پدیده‌های طبیعی است. روابط عمومی شهرداری منطقه4