تملک و آزاد سازی فاز اول بلوار سی متری حدفاصل خیابان شهید حسن خلیل بیگی تا شهید عابدی

تملک و آزاد سازی فاز اول بلوار سی متری حدفاصل خیابان شهید حسن خلیل بیگی تا شهید عابدی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4،همزمان با تملک قسمتی از پلاک های در مسیر بلوار سی متری حد فاصل خیابان شهید خلیل حسن بیگی تا خیابان شهید عابدی ،آزاد سازی آن هم آغاز گردیده است. مهندس مشایخی مدیر شهرداری منطقه 4 در این خصوص گفت:با مشارکت و همکاری اهالی و مالکینی که املاک آنها در طرح این بلوار قرار گرفته،تعدادی دیگر از اراضی تملک و آزاد سازی گردید. وی در ادامه با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در پیشبرد اهداف و طرح های عمرانی شهری افزود:جهت تسریع در ادامه تملک و آزاد سازی ،تعامل و همراهی متقابل مالکین و شهرداری می تواند، زمان اجرای طرح را کاهش دهد و در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری کامل از فاز اول این پروژه باشیم.