تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب

تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب


تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب

تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4،در جلسه ای که به منظور جمع بندی و ارائه گزارش همایش بزرگ عفاف و حجاب، در محل فرماندهی سپاه ناحیه مرکزی یزد با حضور مدیر منطقه 4،فرمانده سپاه ناحیه مرکزی ،معاون فرمانداری و جمعی از مسئولین سپاه استان برگزار گردید ،از مهندس علیرضا مشایخی مدیر منطقه4و دیگر عوامل برگزار کننده این همایش و پایگاه های مقاومت بسیج شهید صدوقی شهرداری و شهید حججی شهرداری منطقه چهار تقدیر و تجلیل بعمل آمد. روابط عمومی شهرداری منطقه4