تقدیرو تشکرجمعی از اهالی بلوار شهید صدوقی از مدیرمنطقه 4

تقدیرو تشکرجمعی از اهالی بلوار شهید صدوقی از مدیرمنطقه 4

تقدیرو تشکرجمعی از اهالی بلوار شهید صدوقی از مدیرمنطقه 4

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار،پیرو دستور شهردار منطقه 4 در راستای برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه، و اقدامات انجام شده در این زمینه ،ساکنین کوچه مهتاب  واقعدر بلوار شهید صدوقی از تلاشهای شبانه روزی مدیر منطقه چهار آقای مهندس مشایخی،و همچنین از زحمات بی وقفه پرسنل زحمتکش اجرائیات منطقه بابت اقدام به موقع در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و بدون مجوز به روی زمین وقفی تشکر و تقدیر ،و آرزوی  توفیق روز افزون در راه  خدمت به مردم را از خداوند متعال کردند.