تقدیراهالی محله مسجد دوازده امام آزاد شهر از مسئول و کارکنان واحد در آمد شهرداری منطقه 4

تقدیراهالی محله مسجد دوازده امام آزاد شهر از مسئول و کارکنان واحد در آمد شهرداری منطقه 4

تقدیراهالی محله مسجد دوازده امام آزاد شهر از مسئول و کارکنان واحد در آمد شهرداری منطقه 4

   به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،عملکرد مناسب و مطلوب واحد در آمد  شهرداری منطقه در حوزه تکریم ارباب رجوع ،تقدیر اهالی محله مسجد دوازده امام را به دنبال داشته است.

   بر اساس این گزارش جمعی از اهالی با حضور درمحل دفتر  مدیرمنطقه4 از اقدامات مسئول و پرسنل واحد در آمد  منطقه به دلیل احترام به ارباب رجوع وتکریم آنها تشکر و تقدیر کردند.

مهندس  مشایخی مدیر منطقه4 نیز ضمن تشکر از این اقدام و قدرشناسی شهروندان با اعلام اینکه تکریم ارباب رجوع باید به اولویت اصلی خدمت رسانی به شهروندان تبدیل شود ، گفت:ازمدیران و کارکنان منطقه انتظار دارم اهتمام بیشتری نسبت به این مهم داشته باشند.