تعریض بلوار اصلی آزاد شهر

تعریض بلوار اصلی آزاد شهر

تعریض بلوار اصلی آزاد شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، پیشرفت 95درصدی پروژه تعریض وتعویض سنگ جداول رفوژ میانی  بلوار اصلی آزادشهر حد فاصل فلکه اول و آماده شدن آن برای ایام  پایانی سال.

مهندس  علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 ضمن تشکر از صبرو تحمل و همکاری کسبه محترم بلوار اصلی آزاد شهر  گفت: با توجه به تراکم جمعیتی آزاد شهر و حجم بالای ترافیک که موجب به وجود آوردن مشکلات متعددی برای ساکنین و شهروندان شده بود، تعریض بلوار اصلی آزاد شهر یکی از مهمترین مطالبات اصلی ساکنین این منطقه شده بود. ،در همین راستا تعریض این بلوار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال  در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

 وی در ادامه تصریح کرد:آرمان شهرداری ،خدمت و مهیا کردن زمینه رفاه و آسایش شهروندان می باشد که با انجام پروژه تعریض بلوار اصلی آزاد شهر،ضمن تسهیل در تردد، موجب رضایت خاطر ساکنین این منطقه می شود.