تبریک سال نو از طرف شهردار منطقه 4 جناب آقای مهندس مشایخی

تبریک سال نو از طرف شهردار منطقه 4 جناب آقای مهندس مشایخی

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی ، چراغ دل برافروزی روی نو فرا می رسد زمین و آسمان و انسان یک گام دیگر پیش می روند . بار دیگر شوق زندگی جوانه ی زند. خداوند مهربان را سپاسگزاریم که یک بار دیگر سفره بهاری خود را پیش ما گسترده است . خداوند را می خوانیم تا در این بهار مهرش را در دلهایمان روشن نگاه دارد و یادش را هر لحظه وهرجا پیش چشمهایمان سال نو را با شعار (( نظم وانضباط شهری با رعایت حقوق شهروندی )) آغاز و آن را به شهروندان شهر هزاران ساله تبریک می گویم و ازخداوند متعال یاری می طلبیم هرآنچه در توان داریم برای رفاه ، شادی و سعادت این مردم و این شهر دیر پا بکوشیم