بهره برداری از فاز دوم سی متری برازنده مقدم

بهره برداری از فاز دوم سی متری برازنده مقدم

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، قسمتی از املاک در مسیر بلوار 30 متری برازنده مقدم (حدفاصل بلوار شهید موحدین، بلوار شهید جوکار ) آزادسازی و تملک گردید . مهندس علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 ضمن تشکر و قدردانی از مالکینی که با شهرداری همکاری داشته اند ،در این خصوص گفت: در راستای اجرای شبکه 30 متری برازنده مقدم تعدادی دیگر از املاک در این مسیر تملک وآزادسازی گردید . وی در ادامه با اشاره به نقش مشارکت و همراهی شهروندان در پیشبرد اهداف شهرداری بیان کرد :تملک و آزاد سازی مابقی املاک در طرح، باهمکاری وهمدلی مالکین با شهرداری انجام خواهد گرفت و در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری کامل از فاز دوم پروژه مذکور خواهیم بود .