بررسی مشکلات و مسائل حریم شهری منطقه 4

بررسی مشکلات و مسائل حریم شهری منطقه 4

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 با حضور مدیر و معاونین منطقه و مدیر اداره نظارت بر حریم شهر مسائل و مشکلات حریم شهری منطقه4مورد بررسی قرار گرفت. مهندس علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 با تشریح گستردگی و مشکلات حریم منطقه4شهرداری در این خصوص گفت: گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهری، مشکلاتی از جمله تفکیک غیر مجاز اراضی ، از بین بردن فضای سبز باغات و از بین رفتن سرمایه های شهری را پدید آورده است.که آینده ای بسیار زیان بار و پرهزینه ای برای شهر وشهرداری در پی خواهد داشت. وی عدم وجود طرح جامع توسعه شهری، ضعف مدیریت و برنامه ریزی و نبود مدیریت واحد ، از عمده مشکلات اراضی حریم شهردانست و بیان داشت : مدیریت بهینه شهر تنها در قالب محدوده کالبدی و بدون توجه به پیرامونش تحقق نمی یابد و بدون وجود راهبردی خاص برای مدیریت و نظارت بر اراضی حریم شهر، مشکلات این مناطق هر روز بحرانی تر می شود. وی در ادامه استفاده از ظرفیت های قانونی را یکی از راهکارهای حل مشکلات حریم شهر دانست.