بازدیدمعاون خدمات شهری منطقه از تجهیزات و دیدار با پیمانکار و کارگران خدمات شهری

بازدیدمعاون خدمات شهری منطقه از تجهیزات و دیدار با پیمانکار و کارگران خدمات شهری

بازدیدمعاون خدمات شهری منطقه از تجهیزات و دیدار با پیمانکار و کارگران خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه4،با عنایت به شروع بکار پیمانکار جدید در منطقه 4،معاون خدمات شهری منطقه به همراه ناظرین خدمات شهری  از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار بازدید کردند.

دراین بازدید و دیدار، مهندس نادری نسب  به شرح ضرورت رسیدگی به خواسته های شهروندان و استفاده از بهترین امکانات و تجهیزات به این منظور پرداخت و گفت: اولویت کاری همه ما باید ارائه خدمات مطلوب به شهر و شهروندان به صورت شبانه روزی باشد و نباید برای این منظور با هیچ گونه محدودیت و کم کاری مواجه باشیم ،وی افزود:یکی از روش های حرکت و پیشرفت در این مسیر، آموزش کارگران و سرکارگران به صورت مستمر می باشد. که علت ضرورت این آموزش های مستمر را ارتباط مداوم و نزدیک با شهروندان عنوان کردو دیگر شرط موفقیت در این زمینه را ارائه به موقع حق و حقوق کارگران زحمت کش عنوان کرد.