اولین جلسه هماهنگی و هم اندیشی معاونین فنی مناطق شهرداری یزد

اولین جلسه هماهنگی و هم اندیشی معاونین فنی مناطق شهرداری یزد

اولین جلسه هماهنگی و هم اندیشی معاونین فنی مناطق شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه4،اولین جلسه هماهنگی و هم اندیشی معاونین مناطق5گانه شهرداری یزد باحضور مهندس مشایخی در محل دفتر شهردار منطقه 4تشکیل گردید.

این جلسه به منظور تدوین نظام و الگویی یکسان و هماهنگ در بحث ارائه خدمات فنی و شهرسازی به شهروندان مخصوصاً چگونگی پاسخ به استعلامات مربوط به انشعابات  شرکت های خدماتی (گاز و آب)برگزار گردید،که در آن معاونین ضمن ارائه گزارش ،راهکارها و پیشنهادات خود را ضمن حفظ حق و حقوقات شهرداری  در جهت تسهیل در روند پاسخگویی به استعلامات اعلام کردند، که مقرر گردید تصمیمات جلسه همزمان و بصورت همسان در مناطق به اجرا گذاشته شود . همچنین در جهت هماهنگی بیشتر بین مناطق وارائه خدماتی مطلوب تر به شهروندان این جلسات به صورت هفتگی ادامه  می یابد.