اقامه نخستین نماز جماعت ظهر و عصر در نماز خانه شهرداری منطقه 4

اقامه نخستین نماز جماعت ظهر و عصر در نماز خانه شهرداری منطقه 4

اقامه نخستین نماز جماعت ظهر و عصر در نماز خانه شهرداری منطقه 4

به گزارش روابط عمومی منطقه4،باتوجه به اهمیت نماز اول وقت و تاکید بزرگان دین بر انجام این فریضه الهی بصورت جماعت ، پس ازپیگیری های منطقه و هماهنگی با ستاد اقامه نماز شهرداری مرکز، نخستین نماز جماعت ظهر و عصر با حضور کارکنان شهرداری منطقه 4 در محل نمازخانه اداره برگزار شد.

در همین راستای مهندس مشایخی مدیر منطقه 4 در جمع نمازگزاران اولین نماز جماعت منطقه گفت:فلسفه نماز، حضور در پیشگاه خداوند و اظهار بندگی و عبودیت و اقرار به یکتایی پروردگار و جاودانگی اوست که نتیجه آن اصلاح و سعادت انسان و به کمال رسیدنش می باشد.

وی افزود: نماز یکی از فریضه های مهم و اصلی اسلام است و پل ارتباطی بین خدا و بنده می باشد.در این بین نماز می تواند پل مستحکم تری باشد و تمام ثوابش را در برگیرد، به شرط آنکه طبق دستور قرآن و پیامبر (ص) در اول وقت اقامه گردد و انجام آن از طرف نمازگزار به تاخیر انداخته نشود.