آغاز عملیات عمرانی پیادرو سازی بلوار شهید سید رضا پاکنژاد

آغاز عملیات عمرانی پیادرو سازی بلوار شهید سید رضا پاکنژاد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،پروژه پیادروسازی بلوار شهید سید رضا پاکنژاد حدفاصل میدان معلم تا میدان شهید باهنر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال آغاز گردید. مهندس محمد حسن منصوری معاون فنی و امور زیر بنائی شهرداری منطقه 4 در این خصوص گفت:در راستای تسهیل در تردد و احترام به حقوق عابرین پیاده و همچنین در جهت ارتقا سطح کیفی و کمی سیما و منظر شهری، پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید سید رضا پاکنژاد حد فاصل میدان معلم تا میدان شهید باهنر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال شامل مرمت واصلاح سنگ جدول های فرسوده،بهسازی جوی و باغچه ها و موزائیک فرش پیاده رو ها در حال انجام می باشد.