احیا و بازگشایی زیر گذر عابر پیاده بلوار جانباز

احیا و بازگشایی زیر گذر عابر پیاده بلوار جانباز

احیا و بازگشایی زیر گذر عابر پیاده بلوار جانباز

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه4،با عنایت به نزدیکی به ایام عید نوروز و با تلاش معاونت خدمات شهری منطقه4 مسیر زیر گذر عابر پیاده بلوار جانباز پس از 9 سال احیا و بازگشایی شد.

مهندس مشایخی مدیر منطقه 4 در این خصوص گفت:در راستای رفاه حال شهروندان و ساکنین بلوار جانباز و با توجه  به نیاز و لزوم ایجاد مسیر ایمن جهت عابرین پیاده وهمچنین اهمیت به حداقل رساندن جابجایی شهری  با  ایجاد مسیر پیاده ،شهرداری منطقه نسبت به احیای این زیر گذر اقدام نمود .