احداث پارکینگ های بر معبر بلوار شهید دهقان

احداث پارکینگ های بر معبر بلوار شهید دهقان

احداث پارکینگ های بر معبر بلوار شهید دهقان

به گزارش روابط عمومی منطقه4،در راستای  روانسازی و رفع معضلات  ترافیکی معابر ورودی و خروجی شهر،احداث پارکینگ های بر معبر بلوار شهید دهقان در دستور کار شهرداری منطقه4 قرار گرفت.

با عنایت به اینکه کمبود پارکینگ مناسب که یکی از مشکلات اصلی بلوار شهید دهقان بوده این پارکینگ ها به طول400متر و به عرض12متر و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال شامل زیر سازی،نصب سنگ جدول و آسفالت اجرا گردید ،که موجب رضایت خاطر ساکنین و کسبه بلوار فوق الذکر گردید.