اجرای طرح تبسم(توانمند سازی بهینه سلامت محله)به صورت پایلوت در منطقه اسکان

اجرای طرح تبسم(توانمند سازی بهینه سلامت محله)به صورت پایلوت در منطقه اسکان

اجرای طرح تبسم(توانمند سازی بهینه سلامت محله)به صورت پایلوت در منطقه اسکان

به گزارش روابط عمومی منطقه4،با توجه به هماهنگی انجام شده و در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمیتی زندگی در منطقه اسکان طرح تبسم به صورت پایلوت در حال اجرا می باشد،به همین منظور جلسه ای با حضور مدیر منطقه4،رئیس مرکز بهداشت استان،مدیران عامل سازمانهای  پسماند ،حمل و نقل بارو مسافروفرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در محل منطقه4 حول محور خدمات  عمومی شهرداری برگزار گردید.

در این دیدار دکتر لطفی رئیس مرکز بهداشت استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و همکاری شهرداری منطقه 4،به تشریح نحوه خدمات رسانی سایر دستگاها پرداختند.در ادامه مهندس مشایخی ضمن ارائه گزارش از عملکرد مجموعه شهرداری در اجرای طرح تبسم آمادگی خود را جهت همکاری و تحقق برنامه های اجرایی طرح تبسم اعلام و خواستار توسعه طرح در سایر محلات شهر با رهنمودهای جناب آقای دکتر جمالی نژاد شهردار یزد و شورای محترم اسلامی شهر شدند.