اتمام عملیات پیاده رو سازی خیابان فارابی

اتمام عملیات پیاده رو سازی خیابان فارابی

اتمام عملیات پیاده رو سازی خیابان فارابی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، پروژه عملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان فارابی آزاد شهر به پایان رسید .

مهندس  علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 با بیان اینکه، پیاده محوری از اولویت های اصلی مدیریت شهری می باشد  ، در همین راستا این شهرداری اهتمام ویژه ای نسبت به نوسازی و ساماندهی پیاده رو های سطح منطقه دارد. از مزایای ساماندهی پیاده رو ها  افزایش ایمنی پیاده و بهبود خدمات در شهرهاست،که رضایت شهروندان را در پی دارد و می تواند مورد استفاده تمام اقشار جامعه باشد.

 وی در ادامه گفت:پروژه پیاده رو سازی خیابان فارابی آزاد شهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به طول2000مترمربع انجام گردید