اتمام عملیات پیاده روسازی میدان امام علی (ع)

اتمام عملیات پیاده روسازی میدان امام علی (ع)

اتمام عملیات پیاده روسازی میدان امام علی (ع)

به گزارش روابط عمومی منطقه 4،با عنایت به اینکه میدان امام علی (ع) یکی از بزرگترین و مهمترین میادین شهر یزد بوده که علاوه بر محل دسترسی به چندین محله، به عنوان یکی از پر ترددترین  ورودیهای شهر محسوب می شود. که ساماندهی این محل تاثیر بسزایی در سیمای شهری و جلب نظر شهروندان و مسافرین خواهد داشت.در همین راستا و با توجه به ضرورت  عملیات ساماندهی میدان امام علی با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال توسط شهرداری انجام و به اتمام رسیده است. در حال حاضر تکمیل فضای سبز میدان در دستورکار قرار دارد.