اتمام عملیات عمرانی نوار سبز مسجد دوزاده امام آزاد شهر

اتمام عملیات عمرانی نوار سبز مسجد دوزاده امام آزاد شهر

اتمام عملیات عمرانی نوار سبز مسجد دوزاده امام آزاد شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، پروژه عملیات عمرانی نوار سبز جنب مسجد دوازده امام  فلکه پنجم آزاشهر با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال به اتمام رسید .

مهندس  علیرضا مشایخی مدیر منطقه 4 با بیان  اینکه، توسعه فضاهای سبز شهری از برنامه های اصلی شهرداری است ،که با توجه به نیاز و در راستای افزایش سرانه فضای سبز و امکانات رفاهی برای شهروندان منطقه آزادشهر، احداث این نوار سبز در دستور کار شهرداری منطقه 4قرار گرفت ،وی در ادامه گفت:  این پروژه شامل  طراحی ،نخاله برداری و تسطیح ،زیر سازی و نصب سنگ جداول ،ایجاد بستر فضای سبز و مسیر های پیاده روی و اجرای زیر ساخت های تاسیسات بوده  ،که با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال انجام گردید .